پادکست ها

عراقی

اماراتی

شامی

مصری

پادکست مورد نظر خود را پیدا کنید

پادکست های مشهور

پادکست های پیشنهادی

توضیحات تکمیلی پکیج ها

چه مهارت هایی را در هر سطح کسب می کنید؟

سطح مبتدی : رفع نیازهای سفر ، بازاریابی ، سهولت برقراری ارتباط

سطح متوسط : توانایی تجزیه و تحلیل ، شرکت در مباحثات ، سهولت برقراری ارتباط، تحصیل در خارج

سطح پیشرفته : تجارت و بازرگانی ، لیدر حرفه ای ، مترجم حرفه ای، ارائه کنفرانس های دانشگاهی